Адам жане когам ка3акша реферат

Адам - қоғам кұрылымының негізгі элементі - діңгегі. Адамдардың бірлестіктері, ұйымдары, одақтары, еңбек ұжымдары, саяси партиялары, мемлекет, олардың ара қатынастары — азаматтық қоғамның элементтері. Адам болмысы рухани жане материалдык негіздерден куралатыны дау тудырмайтын акикат. Булар Алла тагаланын турлі куаттары. Рухани негіз – жоғары куат, ал материалдык негіз – төменгі куат. Рухани болмыс жаннан жане. Бесплатные сочинения по Адам Жане Когам для студентов. Скачать реферат адам жане табигат Скачать бесплатно без регистрации. Жекелеген адамдар және адам топтарының арасында болатын байланыстар, қарым-қатынастар және өзара ықпалдасу тұрақты сипатта болады және тарихи дамып, бір ұрпақтан екінші бір ұрпаққа ауысып отырады. Нагыз адам деп Августин кимди атайдыЕ) Суйе билген жане суюге лайык адамды Нактылы теориялык-танымдык магынада герменевтиканы калай. /Сборники программ 5-9 кл/Программы 5-9 кл каз/Адам жане когам 5-9 каз.doc 2. /Сборники программ 5-9 кл/Программы 5-9 кл каз/Дене шыныктыру 3 саг_5-9 кл_каз.doc. Адам биздин замандагы адамдар калпына кашаннан бастап келди ? 40 мын жыл бурын Адам жане азамат кукыктарынын тунгыш декларациясынын» кабылдануы: Нил,Тигр жане Евфрат озендеринин алкабында Алгашкы мемлекеттер кашан пайда болды? 5 мын жыл бурын(б.з.д 3мын жыл бурын) Алгашкы таптык когам мен мемлекеттердин калыптасуы жане дамуы басталган жер: Азия мен Солтустик.